Valtuuskunnan vuosikokous Santahaminassa 22.3.2016

Jalkaväen säätiön sääntömääräinen vuosikokous järjestettiin Maanpuolustuskorkeakoulun Santahaminatalossa tiistaina 22.3.2016. Kokoukseen osallistui valtuuskunnan puheenjohtajan, kenraalimajuri Juha-Pekka Liikolan johdolla kymmenen jäsentä.

Säätiön hallitus oli kokonaisuudessaan paikalla puheenjohtajansa, eversti Vesa Tervon johdolla. Naistoimikuntaa edustivat sen puheenjohtaja Heidi Aho sekä rouva Anna-Maija Muromaa. Valtuuskunnan kokouksen aikana Naistoimikunnan edustajat tutustuivat Maanpuolustuskorkeakoulun Perinnehuoneeseen “vanhan kaaderin” opastuksella.

Ennen kokousta järjestetyssä kahvitilaisuudessa Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori, kenraalimajuri Ilkka Korkiamäki kertoi kokoukseen osallistujille ajankohtaista korkeakoulusta. Puolustusvoimien Kansainvälisen Keskuksen (PVKVK) edustaja, majuri Janne Lehtonen piti esityksen puolustusvoimien kansainvälisestä toiminnasta sekä PVKK:sta. PVKVK on ollut tämän vuoden alusta osa Maanpuolustuskorkeakoulua.

Varsinaisen kokouksen aluksi valtuuskunnan puheenjohtaja luovutti rakennusneuvos Eero Kaitaiselle Säätiön lautasen, hänen jättäessään paikkansa valtuuskunnassa. Rakennusneuvos Kaitainen on ollut valtuuskunnan aktiivinen jäsen vuodesta 1998 alkaen ja joutui tässä kokouksessa jättämään paikkansa sääntöjen “ikäpykälän” mukaisesti.

Hallituksen puheenjohtaja, eversti Vesa Tervo esitteli valtuuskunnalle säätiön toimintakertomuksen sekä hallituksen jäsen, toimitusjohtaja Veli-Heikki Saari puolestaan tilinpäätöksen, tuloslaskelmat sekä tilintarkastajan lausunnon vuodelta 2015, jotka valtuuskunta hyväksyi ja myönsi hallitukselle tili- ja vastuuvapauden.

Kokouksen yksi keskeisimpiä asioita oli säätiön uusien sääntöjen hyväksyminen. Sääntöuudistus liittyy 1.12.2015 voimaan tulleeseen uuteen säätiölakiin. Hallitus oli aloittanut uusien sääntöjen valmistelun jo keväällä 2104. Valtuuskunta päätti vuosikokouksessaan 24.3.2015, että valtuuskunta jatkaa toimintaansa uuden säätiölain mahdollistamana hallintoneuvostona. Tämän mukaisesti hallituksen puheenjohtaja esitteli valtuuskunnalle hyväksyttäväksi esityksen säätiön uusiksi säännöiksi. Valtuuskunta hyväksyi yksimielisesti sääntöesityksen. Valtuuskunnan hyväksymät säännöt toimitetaan edelleen Patentti- ja rekisterihallitukseen niiden lopullista hyväksymistä varten.

Toisena keskeisenä asiana kokouksessa olivat henkilövalinnat.

Valtuuskuntaan valittiin uudelle kolmivuotiskaudelle erovuorossa olleet teollisuusneuvos Kari Kallonenvaltiotieteiden maisteri Markku Palokangas sekä toimitusjohtaja Jarmo Puputti. Valtuuskunnan jäsenenä vuodesta 2004 ollut toimitusjohtaja Harri Broman jätti paikkansa. Rakennusneuvos Eero Kaitaisen tilalle valtuuskuntaan valittiin Mikkelin kaupunginjohtaja Timo Halonen.

Hallituksen puheenjohtajana kolme vuotta toiminut, eversti Vesa Tervo luopui tehtävästään ja hänen tilalleen valittiin eversti Jari KytöläToimitusjohtaja Veli-Heikki Saari valittiin uudelle kolmivuotiskaudelle hallitukseen sekä everstiluutnantti Ari Laaksonen ja toimitusjohtaja Juha Sarsama hallituksen uusiksi jäseniksi.

Kokouksen lopussa käytiin vilkas keskustelu Jalkaväkimuseon tulevaisuudesta. Käydyssä keskustelussa korostettiin Jalkaväkimuseon roolia jalkaväen historian ja perinteiden vaalijana, sekä museon merkitystä Mikkelin kaupungille. Lisäksi katsottiin, että säätiön velvollisuus on edistää ja viedä asioita eteenpäin siten, että museo on olemassa myös tulevaisuudessa.

Kokous päätettiin yhteiseen päivälliseen Maanpuolustuskorkeakoulun ruokalarakennuksen kabinetti Ignitiuksessa. Päivällisen yhteydessä valtuuskunnan puheenjohtaja luovutti hallituksen puheenjohtajan tehtävän jättäneelle, eversti Vesa Tervolle Säätiön plaketin hänen ansioistaan säätiön hyväksi.

Jalkaväen säätiön hallintoneuvosto 22.3.2016:
Kenraalimajuri (evp) Juha-Pekka Liikola (puheenjohtaja)
Eversti Jukka Valkeajärvi (varapuheenjohtaja)
Kenraaliluutnantti (evp) Ilkka Aspara
Varatuomari Harri Christensen
Toimitusjohtaja Bernt Ehrnrooth
Teollisuusneuvos Erkko Kajander
Kaupunginjohtaja Timo Halonen
Teollisuusneuvos Kari Kallonen
Toimitusjohtaja Kim Kaskiaro
Prikaatikenraali Pasi Kostamovaara
OKT Henri Kuitunen
Toimitusjohtaja Timo Leppänen
Kaupunginjohtaja Hannu Muhonen
Kenraalimajuri (evp) Jaakko Oksanen
VM Markku Palokangas
Kenraaliluutnantti (evp) Mika Peltonen
Varatoimitusjohtaja Jukka Perttula
Toimitusjohtaja Jarmo Puputti

Jalkaväen säätiön hallitus 22.3.2016:
Eversti (evp) Jari Kytölä
Eversti (evp) Hannu Liimatta
Eversti (evp) Markku Manninen
Everstiluutnantti Ari Laaksonen
Toimitusjohtaja Veli-Heikki Saari
Toimitusjohtaja Juha Sarsama