Johtuen pahenevasta koronavirustilanteesta ja tämän mukanaan tuomista lisärajoituksista, hallintoneuvoston sääntömääräinen syyskokous järjestettiin sähköpostikokouksena 19.-26.11.2020.

Kokouksen keskeisimpinä asioina hallintoneuvosto hyväksyi hallituksen esitykset vuoden 2021 toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioehdotukseksi  sekä päätti hallintoneuvoston ja hallituksen henkilövalinnat seuraavalle 3-vuotiskaudelle.

Erkko Kajander

Kokouksen aluksi hallintoneuvosto kutsui teollisuusneuvos Erkko Kajanderin kunniajäsenekseen.

Teollisuusneuvos Erkko Kajander on ollut säätiön hallituksen jäsen 1986-2001 ja säätiön valtuuskunnan (vuoteen 2015 asti) ja hallintoneuvoston jäsen vuosina 2002-2019. Hän jättäytyi pois sääntöjen mukaisesti hallintoneuvostosta syyskokouksessa 2019 täytettyään 70 vuotta.

Erkko Kajander on ollut erittäin aktiivinen toimija säätiössä ja on erittäin ansiokkaasti pyrkinyt kehittämään säätiön toimintaa ja edistänyt tätä kautta säätiön näkyvyyttä ja toimintamuotoja. Lisäksi hän on ollut ja on edelleen aktiivinen muussa vapaaehtoisessa maanpuolustustoiminnassa. Tällä hetkellä hän toimii muun muassa tämän vuoden helmikuussa perustetun Jalkaväkimuseon säätiön hallituksen puheenjohtajana.

Hallintoneuvostoon valittiin erovuoroisten tilalle kaksi uutta jäsentä.

Matti Sarasmaa

Prikaatikenraali Matti Sarasmaa palvelee Rajavartiolaitoksen esikunnan raja-ja meriosaston osastopäällikkönä. Hän seuraa hallintoneuvostossa paikkansa jättänyttä Rajavartiolaitoksen päällikköä, kenraaliluutnantti Pasi Kostamovaaraa.

Sarasmaa on palvellut Rajavartiolaitoksessa eri tehtävissä Rajakoulussa, Kaakkois-Suomen rajavartiostossa, Pohjois-Karjalan rajavartiostossa, Raja- ja merivartiokoulussa, Rajavartiolaitoksen esikunnassa sekä Kainuun rajavartiostossa. Lisäksi hän on työskennellyt erityisasiantuntijana Suomen pysyvässä EU-edustustossa Brysselissä. Nykyisen tehtävässään hän ollut tästä vuodesta lähtien.

KTM Heidi Aho on vuonna 1957 perustetun säätiön hallintoneuvoston ensimmäinen naisjäsen.  Hän oli vuonna 1974 perustetun ja kuluvan vuoden toukokuussa toimintansa päättäneen säätiön Naistoimikunnan viimeinen puheenjohtaja vuosina 2010-2020. Hänen jo näillä sivuilla aiemmin julkaistut “loppusanansa” Naistoimikunnan lakkauttamiseen liittyen ovat luettavissa tästä linkistä.

Heidi Aho

Heidi Aho on ollut ja on edelleen vahvasti mukana sotiemme veteraanien tukemisessa ja vapaaehtoisessa maanpuolustustoiminnassa. Tällä hetkellä hän on  Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri ry:n hallituksen jäsen sekä Helsingin Maanpuolustusnaiset ry:n  varapuheenjohtaja.

Heidi Aho kertoo suuresti arvostavansa valintaansa säätiön hallintoneuvoston ensimmäiseksi naisjäseneksi.

– Jalkaväen säätiö tuli tutuksi ainakin nimenä jo 1980-luvulla. Isäni oli säätiön valtuuskunnan jäsen vuodesta 1979 kuolemaansa (1996) asti ja äitini toimi säätiön Naistoimikunnassa samoin noista ajoista. Naistoimikunnan kahvikonserteissa Santahaminassa olin kahvinkaatajana ja arpojen myyjänä jo vuosikymmeniä sitten.  Varsinaiseksi jäseneksi Naistoimikuntaan minut kutsuttiin äitini jälkeen vuonna 2002. Naistoimikunnan jäsenenä ja myöhemmin puheenjohtajana säätiön työn merkitys ja sen saama arvostus alkoivat avautua.

Hän katsoo myös, että hallintoneuvoston jäsenyys antaa mahdollisuuden olla mukana vaikuttamassa ja välittämässä tietoutta niin jalkaväestä, kuin yleensäkin maanpuolustuksesta uusille sukupolville.

Heidi Aholle on myönnetty Jalkaväen ansioristi soljen kera vuonna 2015.

***

Hallintoneuvoston kokoonpano 27.11.2020 lukien:

– Kenraalimajuri  (evp) Juha-Pekka Liikola (hallintoneuvoston puheenjohtaja)
– Kauppatieteiden maisteri Heidi Aho (uusi jäsen)
Lakiasiainjohtaja Harri Christensen 
– Hallituksen puheenjohtaja Bernt Ehrnrooth
– Toimitusjohtaja Juhani Elomaa
– Kaupunginjohtaja Timo Halonen
– Kenraaliluutnantti  Petri Hulkko
– Teollisuusneuvos Kari Kallonen
Toimitusjohtaja Timo Leppänen (valittiin uudelleen)
– Toimitusjohtaja Pauli Mikkola
Prikaatikenraali  (evp) Jukka Ojala (valittiin uudelleen)
– Eversti Rainer Peltoniemi (varapuheenjohtaja, valittiin uudelleen)
– Maajohtaja Jukka Perttula (valittiin uudelleen)
– Toimitusjohtaja Jarmo Puputti
– Prikaatikenraali Matti Sarasmaa (kenraaliluutnantti Pasi Kostamovaaran tilalle)

(Hallintoneuvostossa jättivät paikkansa kenraaliluutnantti Ilkka Aspara,  kenraaliluutnantti Pasi Kostamovaara sekä kaupunginjohtaja Hannu Muhonen)

Hallituksen kokoonpano 27.11.2020 lukien:

– Eversti (evp) Jari Kytölä (puheenjohtaja)
– Asianajaja Antti Hannula (valittiin uudelleen)
– Everstiluutnantti (evp) Martti Koivula (valittiin uudelleen)
Eversti (evp) Heikki Pohja
– Toimitusjohtaja Veli-Heikki Saari
– Toimitusjohtaja Juha Sarsama
– Everstiluutnantti Vesa Volanen (varapuheenjohtaja) 

Säätiön sihteerinä jatkaa everstiluutnantti (evp) Kari Sainio.