Jalkaväkimuseo on siirtynyt 19.2.2020 Jalkaväkimuseon säätiön hallintaan

Vuonna 1982 perustettua, Mikkelin Vanhaa kasarmialueen historiallisessa ympäristössä sijaitsevaa Jalkaväkimuseota on hallinnoinut tähän päivään  asti Jalkaväen säätiö. Tänään 19.2. allekirjoitettiin Jalkaväkimuseon säätiön perustamiskirja.

Jalkaväkimuseon säätiön tarkoituksena on on edistää suomalaisen jalkaväen historiallisten perinteiden säilyttämistä, vaalia jalkaväen perinteitä sekä edistää maanpuolustustahdon ylläpitoa ja kehittämistä. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan ylläpitämällä Jalkaväkimuseota sekä kokoamalla, tutkimalla, taltioimalla ja esittelemällä jalkaväen historiaan ja perinteisiin liittyvää esineistöä ja muuta museoaineistoa.

Perustamiskirjan allekirjoitustilaisuuden jälkeen uuden säätiön hallitus (7 jäsentä) piti järjestäytymiskokouksen, jossa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin teollisuusneuvos Erkko Kajander.  Jalkaväkimuseon säätiön alkupääomaksi kerättiin yhteensä 102 000 euroa. Suurimmalla panostuksella säätiöön lähtivät Suur-Savon Sähkö, Jalkaväen säätiö, Mikkelin kaupunki ja Sotilaskotijärjestön tukisäätiö.

Jalkaväkimuseon säätiön puheenjohtaja Erkko Kajander (vas.) ja museonjohtaja Markku Riittinen.

Jalkaväkimuseon säätiön perustamisen taustalla on uudistunut museolaki, joka edellyttää, että päästäkseen Opetus-ja kulttuuriministeriön myöntämän valtion tuen piiriin, on museota ylläpitävän säätiön säännöissä oltava selkeästi kirjattu ylläpitovastuu museosta.

Museotoiminta tulisi osaksi vuonna 1958 perustetun Jalkaväen säätiön toimintaa vasta vuonna 1982, jolloin Jalkaväkimuseo perustettiin. Jalkaväen säätiön hallintoneuvosto päätti kevätkokouksessaan 24.5.2019, ettei uudistuneen museolain edellyttämää ylläpitovastuuta Jalkaväkimuseosta kirjata säätiön sääntöihin. Tahtotilana oli palata ”takaisin juurille”, eli siihen toimintakenttään, joka oli säätiön perustajilla mielessä vuonna 1958 eli ”Puolustusvoimien pääaselajin, jalkaväen, kehityksen edistäminen”.  

Hallintoneuvosto kuitenkin tuki ajatusta Jalkaväkimuseon säätiön perustamisesta ja valtuutti säätiön hallituksen jatkamaan valmisteluja sen perustamiseksi yhteistoiminnassa prikaatikenraali Olli Nepposen sekä museon johtajan, Markku Riittisen kanssa sekä toteuttamaan omalta osaltaan uuden säätiön perustamiseen vaadittavat toimenpiteet.

Jalkaväkimuseon säätiön perustamiseen liittyen Jalkaväen säätiön uudet säännöt (linkki) astuivat voimaan 31.1.2020. Niiden mukaan säätiön tarkoituksena on Puolustusvoimien pääaselajin, jalkaväen, kehityksen edistäminen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö

  • palkitsee opinnoissaan menestyneitä jalkaväkiaselajin opiskelijoita,
  • jakaa palkintoja ja apurahoja jalkaväen toimintaa ja kehittämistä edistäneille henkilöille ja yhteisöille,
  • tukee ja edistää jalkaväkiaselajin tutkimus-, kokeilu- ja julkaisutoimintaa sekä vaalii jalkaväen perinteitä.

Jalkaväen säätiö kiittää prikaatikenraali Olli Nepposta ja museonjohtaja Markku Riittistä heidän keskeisestä roolistaan ja suuresta työpanoksestaan Jalkaväkimuseon säätiön perustamisessa sekä toivottaa vastaperustetulle säätiölle mitä parhainta menestystä tulevaisuudessa.