Yksi merkittävä aikakausi säätiön historiassa on päättynyt, kun Jalkaväen säätiön Naistoimikunta päätti virallisesti toimintansa kokouksessaan 26.5.2020. Alla on Naistoimikunnan viimeisen puheenjohtajan Heidi Ahon “loppusanat”.

Jalkaväen säätiö kiittää Naistoimikuntaa sen tekemästä arvokkaasta ja pyyteettömästä työstä säätiön toiminnan tukemiseksi, maanpuolustuksen hyväksi ja maanpuolustustahdon kohottamiseksi.

***

Heidi Aho

Naistoimikunta toimi lähes puoli vuosisataa osana Jalkaväen säätiötä keräten varoja säätiön toiminnan tukemiseksi, maanpuolustuksen hyväksi ja maanpuolustustahdon kohottamiseksi. Vuodesta 1974 kahvikonsertit ja muut naistoimikunnan tilaisuudet kokosivat vuosittain aina salin täyteen sotilasmusiikin ystäviä. Monet konserttivieraista olivat mukana kymmeniä kertoja. Konsertti oli perinne, jota odotettiin. Konsertin lopuksi – yleisön toivomuksesta 1990-luvulta saakka – lopuksi yhdessä laulettu Sillanpään marssilaulu loi tunnelman, joka innosti tulemaan mukaan taas seuraavanakin vuonna.

Konserttien historian aloitti kenraalitar Maire Pöyhönen. Perustamiskokous pidettiin 23.9.1974 Sotamuseolla ja sen koollekutsujana oli Pöyhösen lisäksi eversti Vilho Tervasmäki. Asiaa tuki vahvasti kenraalimajuri Erkki Setälä. Kutsuttuja olivat Jalkaväen säätiön valtuuskunnan ja hallituksen jäsenten puolisot sekä muita maanpuolustuksesta kiinnostuneita naisia. Maire Pöyhönen toimi puheenjohtajana ja hengen luojana vuoteen 1997 saakka vakiinnuttaen naistoimikunnan olennaiseksi osaksi säätiön toimintaa. Hänen jälkeensä toimi puheenjohtajana vuoteen 2008 saakka kenraalitar Lea Vanonen. Vuosina 2008–2010 puheenjohtajana toimi kenraalitar Anna-Maija Muromaa ja hänen jälkeensä Heidi Aho.

Naistoimikunnan vahvat ja toimeliaat puheenjohtajat jäsenineen loivat toimikunnalle merkittävän roolin säätiössä.  Maire Pöyhösen ja Lea Vanosen laajat kontaktiverkot upseeriston piirissä tekivät konserttia tunnetuksi. Konsertista tuli tapahtuma, johon haluttiin osallistua ja näin tukea ja tehdä tunnetuksi säätiön toimintaa. Perinne oli syntynyt.

Konsertit ja muut naistoimikunnan organisoimat tapahtumat kokosivat vuosittain yhteen vanhoja ystäviä ja uusia tuttavuuksia. Konsertit olivat aina loppuunmyytyjä ja niiden tuotto säätiölle oli merkittävä.

Vuodesta 1976 naistoimikunnan päätapahtumaksi muodostui Maanpuolustuskorkeakoulun juhlasalissa pidetty kahvikonsertti, jossa musiikista vastasi Kaartin soittokunta. Myös Kaaderikuoro tai Kadettikuoro esiintyivät lukuisia kertoja. Konsertin jälkeen siirryttiin kahville, jossa oli leivonnaisena konsertin ajankohtaan liittyen Runebergintorttu. Arpajaisia pidettiin myös 2010-luvulle saakka ja ne saivat suuren suosion hyvine palkintoineen.

Maailma on kuitenkin 2010-luvulla muuttunut. Vanhat sukupolvet konserttivieraina alkoivat poistua rivistä eikä uusia helposti tullut. Säätiön kanssa käytiin keskusteluja siitä, että konsertti siirrettäisiin uuden Jalkaväkipäivän yhteyteen syksyyn. Näin tapahtuikin. Konsertti siirrettiin helmikuusta lokakuulle. Siirtoon liittyvät haasteet vaikeuttivat konsertin järjestelyjä ja lipunmyyntiä. Lokakuu ei osoittautunut ajankohtana hyväksi vaihtoehdoksi – kuulemma parasta metsästysaikaa – eikä lippuja saatu myytyä odotetusti lokakuussa 2016. Sotilasmusiikkia esittävä kahvikonsertti eikä uusi ajankohta eivät enää innostaneet yleisöä aikaisempien vuosikymmenten tavoin. Myöskään naistoimikunnassa tehtävä työ ei välttämättä enää kiinnostanut nuorempia tekijöitä. Oli aika pohtia naistoimikunnan roolia ja merkitystä. Naistoimikunta päätti virallisesti toimintansa 26.5.2020.

Naistoimikunnan viimeiseksi jääneenä puheenjohtajana haluan kiittää säätiötä erinomaisesta yhteistyöstä vuosikymmenten aikana. Erityisesti haluan mainita kenraaliluutnantti Vesa Kämärin, eversti Markku Mannisen, eversti Vesa Tervon sekä everstiluutnantti Kari Sainion. Edesmennyt eversti Kari Kokkonen ansaitsee tulla naistoimikunnan kohdalla muistetuksi mm. siitä valtavasta työstä, mitä hän säätiön hallituksen puheenjohtajana teki konserttia markkinoidessaan. Monet säätiön valtuuskunnan ja hallituksen jäsenet ansaitsevat kiitokset siitä, että he vuosittain osallistuivat konserttiin perheensä ja yrityskumppaneidensa kanssa ja näin tukivat naistoimikuntaa ja sen toimintaa.

Lopuksi haluan muistaa naistoimikunnan entisiä puheenjohtajia ja toimikunnan kaikkia jäseniä heidän korvaamattomasta työstään naistoimikunnan ja säätiön hyväksi. Yksi ajanjakso säätiön historiassa on päättynyt. Historian kirjojen mukaan naistoimikunnan ensimmäinen yleisötapahtuma pidettiin Kansallisteatterin pienellä näyttömällä. Mukana oli mm. puolustusvoimain komentaja, kenraali Sakari Simelius ja muuta kenraalikuntaa ja upseeristoa puolisoineen. Avaussanoilleen Maire Pöyhönen oli saanut evästyksenä tilaisuudessa vierellään istuneelta kenraaliluutnantti Jukka Pajulalta muistutuksen: Muista, pääaselaji on jalkaväki”.  Päätettäköön naistoimikunnan historia näihin samoihin sanoihin.

Heidi Aho
Naistoimikunnan puheenjohtaja 2010-2020

Naistoimikunnan tarkempi “historiikki” vuoteen 2016 asti on luettavissa Jalkaväen vuosikirjoista 2013-2014 ja 2015-2016 (linkit).