Hallintoneuvosto ja hallitus kokoontuneena yhteiskuvaan kokouksen jälkeen. Vasemmalta lukien Martti Koivula, Jarmo Puputti, Erkko Kajander (kunniajäsen,, Harri Christensen, Rainer Peltoniemi, Juha-Pekka Liikola (hallintoneuvoston puheenjohtaja), Heidi Aho, Petri Hulkko, Timo Halonen, Pauli Mikkola, Jukka Perttula, Jukka Ojala, Heikki Pohja, Jari Kytölä (hallituksen puheenjohtaja), Veli-Heikki Saari, Matti Sarasmaa ja Juhani Elomaa. Kuva: Kari Sainio.

Hallintoneuvoston sääntömääräinen syyskokous järjestettiin keskiviikkona 24.1.2021  Helsingin Suomalaisella Klubilla.

Syyskokouksessaan hallintoneuvosto hyväksyi hallituksen esitykset toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioehdotukseksi vuodelle 2022. Lisäksi hallintoneuvosto hyväksyi esitetyt hallintoneuvoston jäsenten henkilövalinnat.

Sääntömääräisten asioiden lisäksi kokouksen keskeisimpinä asiana oli hallituksen esitys säätiön hallinnon muuttamisesta yksiportaiseksi.  Esitys sai aikaan osin kiivaankin, mutta samalla rakentavan keskustelun. Keskustelun jälkeen suoritetussa äänestyksessä hallituksen esitys ei saanut sääntöjen mukaan vaadittavaa kannatusta, joten esitys hylättiin.

Kokouksen jälkeen puheenjohtaja luovutti 23.9.1974 perustetun Naistoimikunnan viimeisen hallituksen jäsenille Jalkaväen kultaiset mitalit  ja kiitti heitä erittäin merkittävästä työstä säätiön ja jalkaväen hyväksi.

Hallintoneuvoston puheejohtaja Juha-Pekka Liikola kiittää Naistoimikunnan viimeistä hallitusta. Vasemmalta Heidi Aho (viimeinen puheenjohtaja), Auli Jaakkola, Marja-Leena Komulainen, Anna-Maija Muromaa, Nina Sneitz ja Soilikki Viljanen. Päivi Ojala oli estynyt saapumasta paikalle. Kuva: Jari Kytölä.

Naistoimikunta toimi lähes puoli vuosisataa osana Jalkaväen säätiötä keräten varoja säätiön toiminnan tukemiseksi, maanpuolustuksen hyväksi ja maanpuolustustahdon kohottamiseksi. Vuodesta 1974 kahvikonsertit ja muut naistoimikunnan tilaisuudet kokosivat vuosittain aina salin täyteen sotilasmusiikin ystäviä. Konsertista tuli tapahtuma, johon haluttiin osallistua ja näin tukea ja tehdä tunnetuksi säätiön toimintaa. Konsertit olivat aina loppuunmyytyjä ja niiden tuotto säätiölle oli merkittävä.

Maailma kuitenkin muuttui 2010-luvulla ja vanhat sukupolvet konserttivieraina alkoivat poistua rivistä eikä uusia helposti tullut. Sotilasmusiikkia esittävä kahvikonsertti eikä uusi ajankohta eivät enää innostaneet yleisöä aikaisempien vuosikymmenten tavoin. Myöskään naistoimikunnassa tehtävä työ ei välttämättä enää kiinnostanut nuorempia tekijöitä. Oli aika pohtia naistoimikunnan roolia ja merkitystä. Naistoimikunta päätti virallisesti toimintansa 26.5.2020.

***

Hallintoneuvoston kokoonpano 24.11.2021 lukien:

– Kenraalimajuri  (evp) Juha-Pekka Liikola (valittiin uudelleen puheenjohtajaksi)
– Kauppatieteiden maisteri Heidi Aho
Lakiasiainjohtaja Harri Christensen (valittiin uudelleen)
– Hallituksen puheenjohtaja Bernt Ehrnrooth (valittiin uudelleen)
– Toimitusjohtaja Juhani Elomaa
– Kaupunginjohtaja Timo Halonen
– Kenraaliluutnantti  Petri Hulkko (valittiin uudelleen)
– Teollisuusneuvos Kari Kallonen
Toimitusjohtaja Timo Leppänen 
– Toimitusjohtaja Pauli Mikkola (valittiin uudelleen)
Prikaatikenraali  (evp) Jukka Ojala 
– Eversti Rainer Peltoniemi 
– Hallituksen puheenjohtaja Jukka Perttula 
– Toimitusjohtaja Jarmo Puputti
– Prikaatikenraali Matti Sarasmaa 

Hallituksen kokoonpano 24.11.2021 lukien (ei muutoksia):

– Eversti (evp) Jari Kytölä (puheenjohtaja)
– Asianajaja Antti Hannula 
– Everstiluutnantti (evp) Martti Koivula 
Eversti (evp) Heikki Pohja
– Everstiluutnantti Riku Rantakari (varapuheenjohtaja)
– Toimitusjohtaja Veli-Heikki Saari
– Toimitusjohtaja Juha Sarsama

Säätiön sihteerinä jatkaa everstiluutnantti (evp) Kari Sainio.