Hallintoneuvoston sääntömääräinen syyskokous  22.11.  Helsingin Päävartiossa

Hallintoneuvoston sääntömääräinen syyskokous järjestettiin perjantaina 22.11.  Helsingin Päävartion tiloissa. Ennen syyskokousta Kaartin Jääkärirykmentin komentaja, eversti Petteri Tervonen toivotti säätiön edustajat tervetulleeksi Päävartioon ja kertoi päävartion historiasta ja rykmentin ajankohtaisista asioista.

Syyskokouksessaan hallintoneuvosto hyväksyi hallituksen esitykset toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioehdotukseksi vuodelle 2020. Lisäksi hallintoneuvosto hyväksyi esitetyt hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenten henkilövalinnat.

Sääntömääräisten asioiden lisäksi yksi kokouksen keskeinen asia oli säätiön sääntöjen muuttaminen liittyen  uuden Jalkaväkimuseosäätiön perustamiseen.

Jalkaväkimuseosäätiön perustamisessa keskeisessä asemassa oleva prikaatikenraali (evp) Olli Nepponen esitteli hallintoneuvostolle perustamistilannetta. Hän totesi, että säätiön peruspääoman kerääminen on edennyt erittäin hyvin ja että Jalkaväkimuseosäätiö voidaan perustaa tulevan vuoden tammi-helmikuun aikana.

Käydyssä keskustelussa todettiin myös, että museon ”johtovastuun” siirron ja uusien sääntöjen myötä Jalkaväen säätiö voi paremmin keskittyä sen perustamisvuonna 1958 asetettuun alkuperäiseen tarkoitukseensa, eli palkintojen, apurahojen sekä stipendien jakamiseen ansioituneille jalkaväkeen kuuluville henkilöille sekä jalkaväen piirissä tapahtuvan opinto-, tutkimus-, kokeilu- ja julkaisutoiminnan tukemiseen ja edistämiseen. Todettiin myös, että sääntömuutoksesta huolimatta Jalkaväen säätiö edelleen vaalii omalta osaltaan jalkaväkiaselajin perinteitä.

Hallintoneuvosto hyväksyi yksimielisesti hallituksen esityksen sääntömuutokseksi.

Kokouksen lopuksi puheenjohtaja luovutti teollisuusneuvos Erkko Kajanderille säätiön standaarin ja kiitti häntä hänen vuonna 1986 alkaneesta merkittävästä panoksestaan säätiön ja jalkaväen hyväksi.

Hallintoneuvoston kokoonpano 22.11.2019 lukien:

– Kenraalimajuri  (evp) Juha-Pekka Liikola (hallintoneuvoston puheenjohtaja)
Kenraaliluutnantti (evp) Ilkka Aspara
– Lakiasiainjohtaja Harri Christensen 
– Hallituksen puheenjohtaja Bernt Ehrnrooth
– Toimitusjohtaja Juhani Elomaa (teollisuusneuvos Erkko Kajanderin tilalle)
– Kaupunginjohtaja Timo Halonen (valittiin uudelleen)
– Kenraaliluutnantti  Petri Hulkko
– Teollisuusneuvos Kari Kallonen (valittiin uudelleen)
– Kenraalimajuri Pasi Kostamovaara
– Toimitusjohtaja Timo Leppänen
– Toimitusjohtaja Pauli Mikkola
– Kaupunginjohtaja Hannu Muhonen
– Prikaatikenraali  (evp) Jukka Ojala
– Eversti Rainer Peltoniemi (varapuheenjohtaja)
– Maajohtaja Jukka Perttula 
– Toimitusjohtaja Jarmo Puputti (valittiin uudelleen)

Hallituksen kokoonpano 22.11.2019 lukien:

– Eversti (evp) Jari Kytölä (puheenjohtaja, valittiin uudelleen)
– Asianajaja Antti Hannula
– Everstiluutnantti (evp) Martti Koivula
Eversti (evp) Heikki Pohja
– Toimitusjohtaja Veli-Heikki Saari (valittiin uudelleen)
– Toimitusjohtaja Juha Sarsama (valittiin uudelleen)
– Everstiluutnantti Vesa Volanen (varapuheenjohtaja) 

Säätiön sihteerinä jatkaa everstiluutnantti (evp) Kari Sainio.