Jalkaväen vuosipäivä Mikkelissä 17.11.2017

Jalkaväen vuosipäivää juhlistettiin 17.11.2017 Mikkelin jalkaväkimuseolla. Jalkaväen tarkastaja, eversti Heikki Taavitsainen nosti esiin juhlapuheessaan muun muassa sotilaiden koulutuksen, ammattitaidon ja fyysisen kunnon tärkeyden. Hänen mukaansa Jalkaväen merkitys ja asema pääaselajina on turvattu Maavoimien käynnissä olevissa ja seuraavina vuosina aloitettavissa, liikkuvuutta ja tulivoimaa edistävissä hankkeissa. Lisäksi kuitenkin korosti, että paraskaan sotamateriaali ei riitä, jos materiaalin käyttäjien ammattitaito tai fyysinen suorituskyky on puutteellista ja että päävastuun koulutuksesta ja valmiudesta kantavat joukko-osastot ja sotilasopetuslaitokset, jotka tekevät arvokasta työtä.

Jalkaväen tarkastaja, eversti Heikki Taavitsainen ja kapteeni Simo Raunio laskivat seppeleen JP7 “Savon jääkärit” muistomerkille. (Kuva Puolustusvoimat).

Jalkaväen tarkastaja, eversti Heikki Taavitsainen pitämässä juhlapuhetta. (Kuva Puolustusvoimat).

Jalkaväen säätiön hallituksen puheenjohtaja, eversti (evp) Jari Kytölä onnitteli “puolustusvoimien pääaselajia” ja totesi, että kautta aikain historiassa ja nykyaikanakin on sodissa ja kriiseissä nähty, että lopullisen voiton tai halutun pysyvän ratkaisun saamiseksi on aina tarvittu jalkaväkeä, jalkaväen sotilaita taistelukentälle.

Eversti Kytölä totesi myös, että Jalkaväen säätiö, jonka perustamissanat lausuttiin 30.11.1957, viettää 60-vuotisjuhlavuottaan. Hän korosti, että säätiön tavoitteena on aina ollut jalkaväen historian ja perinteiden vaaliminen, jalkaväen tutkimus- ja kehitys- sekä julkaisutoiminnan tukeminen muun muassa apurahoin sekä ansioituneen jalkaväen henkilöstön palkitseminen stipendein.

Tervehdyksensä päätteeksi eversti Kytölä ilmoitti, että Jalkaväen säätiön juhlavuoden kunniaksi säätiön hallitus on päättänyt lahjoittaa kaikille jalkaväkijoukkoyksiköille sekä jalkaväen kouluille ja opetuslaitoksille kullekin käytettäväksi 500 euron stipendin vuoden 2018 aikana. Kunkin joukkoyksikön komentaja (vast) voi harkintansa mukaan palkita palveluksessa kunnostautuneita jalkaväen varusmiehiä, naisten vapaaehtoista asepalvelusta suorittavia sekä kertausharjoituksissa olevia reserviläisiä ja eri oppilaitosten jalkaväkiaselajin opiskelijoita.  Lahjoituksen kokonaisarvo on lähes 10 000 euroa.

Vuosipäivän yhteydessä julkistettiin myös Jalkaväen tarkastajat valinnat vuoden jalkaväkiupseeriksivuoden jalkaväkiopistoupseeriksi sekä vuoden jalkaväkialiupseeriksi. Vuoden jalkaväkiupseeriksi nimettiin kapteeni Jukka Sahinoja (KAIPR), vuoden jalkaväkiopistoupseeriksi yliluutnantti Petteri Halme (PORPR) sekä vuoden jalkaväkialiupseeriksi ylikersantti Oskari Kaasinen (MAASK). Jalkaväen säätiön hallituksen puheenjohtaja luovutti kullekin palkitulle 1000 euron stipendin.

Jukka Sahinoja

Jukka Sahinoja

Jukka Halme

Petteri Halme

Oskari Kaasinen

Oskari Kaasinen

Kapteeni Jukka Sahinoja on palvellut Kainuun jääkäripataljoonassa vuodesta 2006 alkaen useissa tehtävissä. Valinnan perusteluissa todetaan muun muassa, että Jukka Sahinoja 1. Jääkärikomppanian pääillikkönä on omalla esimerkillään, vahvalla ja persoonallisella johtamisotteella sekä kovalla työllä saanut saapumiserästä toiseen henkilökuntaansa reipashenkisen työilmapiriin ja varusmiehiin hyvän taisteluhengen. Sotaharjoituksissa Sahinoja on toiminut lukuisten jääkärikomppanioiden pääkouluttajana. Koulutetut joukot ovat saaneet erinomaiset arvosanat suorituskyvyn mittauksissa. Myös varusmiehet itse ovat palautteessaan arvioineet saamansa koulutuksen ja yksikön toiminnan korkealle tasolle, prikaatin parhaiden yksiköiden joukkoon. Jukka Sahinoja on jatkuvasti pyrkinyt rohkeasti kehittämään toimintaa, oli sitten kyse jääkärikomppanian taistelutavasta, koulutuksen järjestelyistä tai koko prikaatia koskevista käytänteistä.

Yliluutnantti Petteri Halmeen valinnan perusteluissa todetaan muun muassa, että nykyisessä tehtävässään PORPR:n sotakoiraosaston johtajana Petteri Halme on saanut aikaan erinomaisia tuloksia. Halmeen johtaman sotakoiraosaston tehtävänkuvaan kuuluu puolustusvoimien henkilökunnan sotakoiranohjaajien koulutus ja joukkotuotannon mukaiset varusmieskoiranohjaajat. Halme on kehittänyt ja ohjannut pitkäjänteisesti valtakunnallista sotakoiraohjaajien koulutusta yhteistoiminnassa Poliisin ja Rajavartiolaitoksen kanssa sekä kansainvälisen yhteistoiminnan kautta. Muun muassa toimiessaan jääkärijoukkueen johtajana Suomalaisessa jääkäripataljoonassa Bosniassa, Halme vastasi pataljoonan sotakoiratoiminnan kehittämisestä sekä koirapartioiden käytöstä operatiivisessa toiminnassa. Halme on toiminut lukuisia kertoja poliisin tukena virka-aputehtävissä vaativissa tilanteissa. Tänä vuonna yliluutnantti Halme valmisteli ja johti kiitettävällä tavalla yhteispohjoismaisen NORDEFCO MWD – sotakoiranohjaajakurssin. (Yliluutnantti Halme jää reserviin 2018).

Ylikersantti Oskari Kaasinen on palkittu jo aiemmin Pohjois-Karjalan prikaatissa vuoden kouluttajana. Oskari Kaasisen ammattitaito on valtakunnallisesti tunnettu erityisesti panssarintorjunta-asejärjestelmien ja niiden käytön osalta. Ylikersantti Kaasinen on kouluttanut kadetteja ja palkattua henkilökuntaa saaden poikkeuksetta erinomaista palautetta ammattitaidostaan ja asenteestaan esimiehiltään, vertaisiltaan sekä koulutettaviltaan. Ylikersantti Kaasinen tunnetaan erittäin tunnollisena ja ahkerana työntekijänä, jonka vuorovaikutustaidot niin työyhteisön sisällä kuin ulospäin ovat erinomaiset. Ylikersantti Kaasinen on työssään pätevä ja aina valmis ja halukas kehittämään omaa ammattitaitoaan. Ylikersantti Kaasinen on niin henkisiltä ja fyysisiltä ominaisuuksiltaan kuin tiedoiltaan ja taidoiltaan erinomainen esimerkki käytännönläheisestä aliupseerista. Ylikersantti Kaasinen vaatii koulutettaviltaan paljon ja kannustaa sekä ohjaa heitä suoriutumaan entistä paremmin toimimalla itse esimerkkinä.

Lisäksi vuosipäivänä palkittiin muita jalkaväkiaselajin parissa ansioituneita henkilöitä.

Kuvat: Puolustusvoimat.

Vuosipäivän yhteydessä julkaistiin myös Jalkaväen vuosikirja 2017-2018. Kirjaa on julkaistu vuodesta 1961 lähtien. Nyt julkaistu kirja on järjestyksessään 31. ja on samalla Jalkaväen säätiön 60-vuotisjuhlajulkaisu.

Jalkaväen vuosikirjan kansi

Kirja on luettavissa näiden sivujen valikosta “Julkaisut” ja tästä linkistä. Valikosta “Julkaisut” löytyvät myös kaikki muut vuosina 1961–2016 julkaistut 30 vuosikirjaa.