Säätiön hallitus kokousti Jalkaväkimuseossa 10.6.2017

Säätiön hallitus piti perinteiseen tapaan kesäkuun kokouksensa Jalkaväkimuseon tiloissa 10.6.2017. Ennen kokousta hallituksen puheenjohtaja, eversti (evp) Jari Kytölä isännöi lounaan Jalkaväkimuseon sidosryhmien edustajille liittyen museon 35-vuotisjuhlallisuuksiin.

Lounaskeskustelua väritti epävarmuus Jalkaväkimuseon tulevaisuudesta. Jalkaväkimuseo, samoin kuin muutkin sotilasmuseot, jotka saavat puolustushallinnon museokiinteistöihin kohdistuvaa subventiota, ovat menettämässä kyseisen tuen vuoden 2018 jälkeen. Asiasta on puolustusministeriön päätös, jonka pääesikunta panee toimeen.

Jalkaväkimuseo ei omalla toiminnallaan kykene kattamaan menojaan ja toimintaansa. Erotus on nykyisessä toiminnassa katettu edellä mainitulla puolustushallinnon kiinteistökulujen ja pääomavuokran subventiolla sekä Mikkelin kaupungin ja Opetus- ja kulttuuriministeriön tuella. Lisäksi säätiö on osin tukenut museon toimintaa.

Hallituksen puheenjohtaja totesi avausanoissaan, että Jalkaväkimuseolla on Jalkaväen säätiön toiminnassa keskeinen, suuren yleisön mielenkiintoon ja historiatutkimukseen liittyvä rooli ja että museolla on Mikkelissä 35-vuotiset perinteet. Hän muistutti myös, että Mikkeli on, paitsi Päämajakaupunki, myös yksi Suomen vanhimpien jalkaväkijoukko-osastojen, Savon Prikaatin ja sen edeltäjien, kotipaikka.

Hallituksen puheenjohtaja totesi, että Jalkaväen säätiön ensisijainen tavoite on säilyttää museon nykyinen näyttelyllinen toiminnallisuus ja jollakin tavalla varmistaa sen toimintaedellytykset myös tulevaisuudessa.

Museonjohtaja, eversti (evp) Markku Riittinen kertoi kutsuvieraille museon toiminnasta ja viimeaikaisesta kehityksestä.

Säätiön valtuuskunnassa vuosina 1998-2016 toiminut rakennusneuvos Eero Kaitainen korosti puheenvuorossaan Jalkaväkimuseon merkitystä Mikkelin kaupungille. Hallituksen puheenjohtaja, eversti (evp) Jari Kytölä (edessä keskellä) kuuntelee tarkkaavaisesti