Jalkaväen vuosipäivää vietettiin Lappeenrannassa

Jalkaväkiaselaji viettää tänään 18.11. ensimmäistä vuosipäiväänsä Lappeenrannassa. Kyseisenä päivänä vuonna 1555 perustettiin ensimmäinen suomalainen lippukunta. Jalkaväkiaselaji vaalii jatkossa Suomen sotien 1939–1945 jalkaväkijoukkojen perinteitä. Lue lisää tästä linkistä.

Vuosipäivä alkoi paraatikatselmuksella, jonka jälkeen vietettiin päiväjuhla. Tilaisuuteen osallistui edustajia puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen eri joukko-osastoista sekä sotilasopetuslaitoksista. Kunniavieraana oli Mannerheim-ristin ritari, kapteeni Tuomas Gerdt. Päiväjuhlassa palkittiin jalkaväkiaselajin parissa ansioituneita henkilöitä sekä julkaistaan uusi Jalkaväen vuosikirja.

Juhlavieraita vuosipäivän paraatikatselmuksessa
Kuva: Puolustusvoimat

Maavoimien esikuntapäällikkö kenraalimajuri Jorma Ala-Sankila ja jalkaväen tarkastaja eversti Jukka Valkeajärvi palkitsivat päiväjuhlassa Mannerheim-ristin ritari, kapteeni Tuomas Gerdtin
Kuva:Puolustusvoimat

Vuoden jalkaväkikouluttajat ovat kapteeni Antti Parviainen (Porin prikaati), yliluutnantti Jari Pylkkänen (Kainuun prikaati) sekä vääpeli Timo Kallio (Jääkäriprikaati). Heidät palkittiin Jalkaväen säätiön stipendillä sekä lautasella.

Kapteeni Parviainen

Kapt Antti Parviainen
(PORPRi)

Ylil Jari Pylkkänen
(KAIPR)

Vääp Timo Kallio
(JPR)

Kapteeni Parviainen on toiminut Porin Prikaatissa 2. Jääkärikomppanian päällikkönä 2013– 2015. Valinnan perusteluissa todetaan muun muassa, että hän on esimerkki päälliköstä, joka johtaa edestä esimerkillään ja toimii ennen muuta yksikkönsä pääkouluttajana esimerkillään ja toimii ennen muuta yksikkönsä pääkouluttajana. Kapteeni Parviainen palvelee marraskuusta 2015 alkaen tiedustelukomppanian päällikkönä suomalaisessa kriisinhallintajoukossa Libanonissa.

Yliluutnantti Pylkkänen on palvellut Kainuun Jääkäripataljoonassa vuodesta 2002 lähtien. Pylkkänen tunnetaan ammattitaitoisena ja motivoituneena jalkaväen kouluttajana. Nykyisessä tehtävässään jalkaväen aliupseerikurssinjohtajana Pylkkänen on kehittänyt aktiivisesti aliupseerikurssin koulutusta ja kehittänyt kurssin sisältöä vastaamaan maavoimien taistelu 2015 mukaista toimintaa.

Vääpeli Kallio on palvellut vuodesta 2008 alkaen Jääkäriprikaatissa. Hän on kouluttajana itsensä likoon laittava persoona, jonka varusmiehet muistavat pitkään. Samalla hän on luotettava työkaveri, joka oman alansa syvällisen tuntemuksen kautta toimii hyvänä esikuvana nuoremmille kouluttajille.

Vuosipäivän viettoon liittyen julkaistiin Jalkaväen vuosikirja 2015–2016, joka on järjestysnumeroltaan kolmaskymmenes osa vuonna 1961 aloitetussa Jalkaväen vuosikirjan julkaisusarjassa.

Jalkaväen säätiön hallituksen jäsen, eversti (evp) Hannu Liimatta totesi kirjan julkistamissanoissaan, että tämän tuoreen vuosikirjan ilmestymispäivänä on hyvä palauttaa mieliin se lähtökohta, jossa Suomi ja suomalainen jalkaväki olivat vuonna 1961, kun ensimmäinen Jalkaväen vuosikirja ilmestyi.

– Silloin oli kulunut kuusitoista vuotta toisen maailmansodan päättymisestä. Vaikka sota oli päättynyt, ei maailmaan ollut tuolloinkaan syntynyt ikuista rauhaa. Suurvaltojen vastakkainasettelu oli päinvastoin entisestään kärjistymässä muun muassa Berliinin kriisin myötä. Jo seuraavana vuonna 1962 kolmannen maailmansodan puhkeaminen oli Kuuban kriisin seurauksena lähempänä kuin koskaan aikaisemmin toisen maailmansodan päättymisen jälkeen.

Koko puhe luettavissa tästä: Jalkaväen_vuosikirjan_julkaisusanat

Vuosikirja on luettavissa (PDF) tästä linkistä
Jalkaväen säätiön julkaisut